logo
Profile naprawcze


PROFIL NAPRAWCZY SP-60 e i SP-60 d
-Profile naprawcze typu SP-60 e i 60 d przeznaczone są do
napraw uszkodzonych jednostronnie i dwustronnie szczelin dylatacyjnych.
PROFIL NAPRAWCZY SP-60 d SINUS
-Profil naprawczy SP-60 d Sinus do napraw uszkodzonych posadzek przemysłowych
-Sinusoidalny kształt szczeliny dylatacyjnej

© 2019 Damech. Wszelkie prawa zastrzeżone
design by 3wdt.com

Udział firmy

Damech Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2014 był współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy Damech-Konstrukcje Stalowe z Jabłonowa Pomorskiego poprzez udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2014.”