logo

DAMECH  Konstrukcje  Stalowe  Sp.  z  o.o.
ul. Przemysłowa 13
87-330  Jabłonowo  Pomorskie

tel.: + 48  56  697  93  00
fax: + 48  56  697  93  03

e-mail :  damech@damech-ks.plPrzedstawiciel  Handlowy
Mirosław  Tul

tel. +48  728  918  059


e-mail :  mirek.tul@damech-ks.pl
© 2019 Damech. Wszelkie prawa zastrzeżone
design by 3wdt.com

Udział firmy

Damech Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2014 był współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy Damech-Konstrukcje Stalowe z Jabłonowa Pomorskiego poprzez udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2014.”