logo
Systemy dylatacyjne - hale przemysłowe


KS 170+ ®
- Dylatacja przeznaczona do posadzek o dużych obciążeniach
- Przenoszenie obciążeń na całej długości dylatacji
- Płynna regulacja wysokości
- Bariera przepływowa
KS TD 170+
- Dylatacja przeznaczona do posadzek o dużych obciążeniach
- Przenoszenie obciążeń za pomocą dybli
- Płynna regulacja wysokości
- Bariera przepływowa
KS TDS 170+
- Dylatacja sinusoidalna przeznaczona do posadzek o dużych obciążeniach
- Przenoszenie obciążeń za pomocą dybli
- Płynna regulacja wysokości
- Bariera przepływowa
KS KW 170+
- Profil przeznaczony do posadzek typ - hala produkcyjna - chłodnia
- Przenoszenie obciążeń za pomocą dybli
- Płynna regulacja wysokości
- Bariera przepływowa
KS AW
- Profil dylatacyjny przeznaczony do posadzek o małym przekroju
- Przenoszenie obciążeń za pomocą dybli
- Płynna regulacja wysokości
- Bariera przepływowa
KSAN
- Dylatacja przeznaczona do łączenia nowej części posadzki z posadzką już istniejącą
- Przenoszenie obciążeń na całej długości dylatacji
KSAN Sinus
- Dylatacja sinusoidalna przeznaczona do łączenia nowej posadzki z posadzką już istniejącą
- Przenoszenie obciążeń na całej długości dylatacji
TA 170+
- Profil bramowy z barierą wodną
- Płynna regulacja wysokości
- Bariera przepływowa
© 2019 Damech. Wszelkie prawa zastrzeżone
design by 3wdt.com

Udział firmy

Damech Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2014 był współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy Damech-Konstrukcje Stalowe z Jabłonowa Pomorskiego poprzez udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2014.”