logo
Systemy dylatacyjne - place manewrowe


PROFIL DYLATACYJNY KS RDL-170+
-Dylatacja przeznaczona do zastosowań zewnętrznych we wszystkich warunkach pogodowych
-Wykonana w wersji ocynkowanej
-Przenoszenie obciążeń za pomocą dybli
PROFIL DYLATACYJNY KS RDS-170+
-Dylatacja przeznaczona do zastosowań zewnętrznych we wszystkich warunkach pogodowych
-Wykonana w wersji ocynkowanej
-Przenoszenie obciążeń za pomocą dybli
PROFIL DYLATACYJNY KS-PA
-Dylatacja przeznaczona dla posadzek
-Wykonana standardowo w wersji ocynkowanej
-Przenoszenie obciążenń za pomocą dybli.
SZALUNEK BRZEGOWY „TRACONY” RS-170+
-Może być stosowany zarówno w halach jak i na placach zewnętrznych
-Stabilna konstrukcje szalunku
-Możliwość wykonania dylatacji ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
© 2019 Damech. Wszelkie prawa zastrzeżone
design by 3wdt.com

Udział firmy

Damech Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2014 był współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy Damech-Konstrukcje Stalowe z Jabłonowa Pomorskiego poprzez udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2014.”